Calendari d’execució

La vigència del Pla està prevista per a la seva actuació fins a l’any 2024. Cada acció té una fase de preparació i planificació una fase d’execució. Globalment, des de finals de 2019, però sobretot durant l’any 2020 es preveu la major intensitat en la planificació de les activitats, per tal que el Pla inici el seu ple rendiment sobretot a partir de 2021. El ritme d’implementació del Pla pot variar en funció de les disponibilitats pressupostàries municipals.

Taula 5. Calendari d’execució del Pla Estratègic
Taula 5. Calendari d’execució del Pla Estratègic